Trang nhất » Thư viện tài nguyên » Đề thi và Đáp án » Học sinh giỏi

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng HSG môn Vật lý

Gửi lên: 06/02/2014 11:21 Đã xem 26 Đã tải về 17

Đề thi-đáp án HSG Môn Sinh học 12, năm học 2012-2013

Gửi lên: 08/11/2012 20:59 Đã xem 242 Đã tải về 131

Đề thi-đáp án HSG Môn Địa lý 12, năm học 2012-2013

Gửi lên: 08/11/2012 20:57 Đã xem 147 Đã tải về 27

Đề thi-đáp án HSG Môn Vật lý 12, năm học 2012-2013

Gửi lên: 08/11/2012 20:55 Đã xem 184 Đã tải về 82

Đề thi-đáp án HSG Môn Tin học12, năm học 2012-2013

Gửi lên: 08/11/2012 20:54 Đã xem 133 Đã tải về 25

Đề thi-đáp án HSG Môn Lịch sử 12, năm học 2012-2013

Gửi lên: 08/11/2012 20:52 Đã xem 229 Đã tải về 135

Đề thi-đáp án HSG Môn Ngữ Văn 12, năm học 2012-2013

Gửi lên: 08/11/2012 20:50 Đã xem 144 Đã tải về 38

Đề thi-đáp án HSG Môn Toán 12, năm học 2012-2013

Gửi lên: 08/11/2012 20:48 Đã xem 149 Đã tải về 68

Đề thi-đáp án HSG Môn Tiếng Anh 12, năm học 2012-2013

Gửi lên: 08/11/2012 09:44 Đã xem 203 Đã tải về 129

Đề thi HSG 12-Môn Hóa học, năm học 2012-2013 của tỉnh Quảng Nam

Đề thi chọn HSG khối 12 năm học 2012-2013. Kỳ thi tổ chức vào ngày 02/11/2012.

Gửi lên: 08/11/2012 09:29 Đã xem 276 Đã tải về 114

Đáp án các đề thi HSG QG môn Hóa học từ năm 2000-2012

Gửi lên: 29/09/2012 10:00 Đã xem 232 Đã tải về 241

Đề thi -đáp án thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hoá năm 2011

Gửi lên: 23/03/2012 22:29 Đã xem 293 Đã tải về 134

CÁC CHUYÊN ĐỀ BD HSG VẬT LÝ

Gửi lên: 28/12/2011 09:51 Đã xem 382 Đã tải về 115

Đề thi HSG QG Hóa học-12-2010

Gửi lên: 28/11/2011 22:29 Đã xem 356 Đã tải về 33

Hướng dẫn chấm HSG Hóa 12-QG-2010

Gửi lên: 28/11/2011 22:23 Đã xem 244 Đã tải về 30
 

Tìm kiếm tài liệu

Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Quảng Nam - Trường THPT Phạm Phú Thứ
Địa chỉ: Điện Trung - Điện Bàn - Quảng Nam
Tell: (0510) 3744481 - (0510) 37446