Lịch công tác tuần Trường THPT Phạm Phú Thứ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/2/2023 đến ngày:26/2/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 20/2
Ba 21/2
Tư 22/2
Năm 23/2
Sáu 24/2
Bảy 25/2
CN 26/2