Lịch công tác tuần Trường THPT Phạm Phú Thứ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:23/1/2023 đến ngày:29/1/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 23/1
Ba 24/1
Tư 25/1
Năm 26/1
Sáu 27/1
Bảy 28/1
CN 29/1