Lịch công tác tuần Trường THPT Phạm Phú Thứ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/12/2022 đến ngày:25/12/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/12
Ba 20/12
Tư 21/12
Năm 22/12
Sáu 23/12
Bảy 24/12
CN 25/12