Lịch công tác tuần Trường THPT Phạm Phú Thứ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/6/2022 đến ngày:12/6/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 6/6
Ba 7/6
Tư 8/6
Năm 9/6
Sáu 10/6
Bảy 11/6
CN 12/6