TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:20/3/2023 đến ngày:26/3/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 20/3
Ba 21/3
Tư 22/3
Năm 23/3
Sáu 24/3
Bảy 25/3
CN 26/3