TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:13/2/2023 đến ngày:19/2/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 13/2
Ba 14/2
Tư 15/2
Năm 16/2
Sáu 17/2
Bảy 18/2
CN 19/2