TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:28/11/2022 đến ngày:4/12/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 28/11
Ba 29/11
Tư 30/11
Năm 1/12
Sáu 2/12
Bảy 3/12
CN 4/12