TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:27/6/2022 đến ngày:3/7/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 27/6
Ba 28/6
Tư 29/6
Năm 30/6
Sáu 1/7
Bảy 2/7
CN 3/7