TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/4/2022 đến ngày:1/5/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 25/4
Ba 26/4
Tư 27/4
Năm 28/4
Sáu 29/4
Bảy 30/4
CN 1/5