Thông báo tập trung học sinh

1 ISHB

THÔNG BÁO

v/v tập trung học sinh toàn trường lần 2 

        Ban giám hiệu trường THPT Phạm Phú Thứ thông báo cho học sinh toàn trường được biết: 

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 và ổn định nề nếp học sinh ngay từ đầu năm học, nhà trường tập trung học sinh theo ca học vào ngày 01/9/2016. Cụ thể: 

+ Buổi sáng: gồm khối 12 và 4 lớp 11 (11.1, 11.2, 11.3, 11.4);

+ Buổi chiều: gồm khối 10 và 3 lớp 11 (11.5, 11.5, 11.7).

        Học sinh có mặt tại trường: buổi sáng  lúc 7 giờ 00,  buổi chiều lúc 13 giờ 30.

       Giáo viên chủ nhiệm lớp nhận phòng học, cho học sinh vào lớp triển khai công việc chuẩn bị lễ khai giảng và quán triệt kỷ cương, nề nếp học tập ngay buổi học đầu tiên. 

         Đề nghị học sinh có mặt đông đủ, đúng giờ, thực hiện đúng đồng phục học sinh. 

                                                                                      Điện Bàn, ngày 30 tháng 8 năm 2016  

                                                                                                       Hiệu trưởng

 


Tin cũ hơn: