Kế hoạch hoạt động của tổ

KẾ HOẠCH GD TỔ NGOẠI NGỮ NH 2020-2021

  • PDF.InEmail

TÔ_NGOAI_NGƯ.rar

KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ NH 2018 - 2019

  • PDF.InEmail

KẾ_HOẠCH__NĂM_HỌC_2018-19_TO_NGOAI_NGU.doc

KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ NH 2017 - 2018

  • PDF.InEmail

KẾ_HOẠCH___TỔ_NGOẠI_NGỮ_NĂM_HỌC_2017.doc

Liên kết web

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

 Lê Ngọc Hưng

11/8/1968

Vật lý

Hiệu trưởng

0905787455

 2

 Trần Hữu Thịnh  21/6/1985 Thể Dục-GDQP  Phó Hiệu trưởng  0932512832

 3

 Lê Văn Dung

01/9/1972 

Tiếng Anh   Phó Hiệu trưởng  0905680445

 

 DANH SÁCH CB GV CNV TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ NĂM HỌC 2020 - 2021

Danh_Bạ_Điện_Thoại__THÁNG_5-2021-2022.xls

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS