Kế hoạch hoạt động của tổ

KẾ HOẠCH GD TỔ VĂN SỬ ĐỊA CD NH 2020-2021

  • PDF.InEmail

TÔ_VĂN_SƯ_ĐIA_CD.rar

KẾ HOẠCH TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2017 - 2018

  • PDF.InEmail

KẾ_HOẠCH_TỔ_VĂN_NĂM_2017_2018.doc

Liên kết web

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

 Phạm Diệu

15/07/1968

Ngữ Văn

Hiệu trưởng

0905283405

 2

 Trần Hữu Thịnh  21/6/1985 Thể Dục-GDQP  Phó Hiệu trưởng  0932512832

 

 

 

 

 DANH SÁCH CB GV CNV TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ NĂM HỌC 2020 - 2021

Danh_Bạ_Điện_Thoại__THÁNG_5-2021-2022.xls

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS