CÔNG KHAI GIÁO DỤC

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AT, PCTN ..NĂM HỌC 2023-2024 Quản trị 37
2 KH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ANTT TRONG TRƯỜNG HỌC NH 2023-2024 Quản trị 33
3 QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮ NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Quản trị 31
4 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Quản trị 39
5 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2023 - 2024 Quản trị 40
6 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 34-CTTU Quản trị 38
7 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NH 2023-2024 Quản trị 77
8 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024 Quản trị 79

Liên kết web

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

 Lê Ngọc Hưng

11/8/1968

Vật lý

Hiệu trưởng

0905787455

 2

 Trần Hữu Thịnh  21/6/1985 Thể Dục-GDQP  Phó Hiệu trưởng  0932512832

 3

 Lê Văn Dung

01/9/1972 

Tiếng Anh   Phó Hiệu trưởng  0905680445

 

 DANH SÁCH CB GV CNV TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ NĂM HỌC 2020 - 2021

Danh_Bạ_Điện_Thoại__THÁNG_5-2021-2022.xls

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS