Chi bộ Đảng

  • PDF.InEmail

 Chi bộ Đảng

STT           Họ và tên             Chức vụ 
Chuyên môn 
1 Phạm Diệu Bí thư Văn
2 Lê Văn Dung  Phó bí thư Anh văn
3 Hồ Thị Huệ
  Kế toán
4 Nguyễn Trọng Sinh
Tin học
5 Võ Thị Thu Thủy Địa lý
6 Phạm Thị Thanh Nguyệt Sinh học
7 Nguyễn Văn Đức Văn
8 Huỳnh Tấn Phúc Bảo vệ
9 Trần Hữu Thịnh Thể dục - QP
10 Nguyễn Thị Thuyền Vật Lý
11 Nguyễn Thị Diễm Chi
Toán

Liên kết web

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

 Lê Ngọc Hưng

11/8/1968

Vật lý

Hiệu trưởng

0905787455

 2

 Trần Hữu Thịnh  21/6/1985 Thể Dục-GDQP  Phó Hiệu trưởng  0932512832

 3

 Lê Văn Dung

01/9/1972 

Tiếng Anh   Phó Hiệu trưởng  0905680445

 

 DANH SÁCH CB GV CNV TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ NĂM HỌC 2020 - 2021

Danh_Bạ_Điện_Thoại__THÁNG_5-2021-2022.xls

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS