Trang chủTin tứcBản tin trườngĐOÀN TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ RA QUÂN TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022

ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ RA QUÂN TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022

  • PDF.InEmail

Thực hiện theo Kế hoạch số 05-KH/ĐTN, ngày 25/10/2022 của Ban chấp hành Thị đoàn về việc Tổ chức “60 ngày cao điểm đoàn viên chung tay lan tỏa chuyển đổi số trong cộng đồng” năm 2022 và Công văn chỉ đạo số 2293/UBND, ngày 28/10/2022 của UBND thị xã về việc phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch “60 ngày cao điểm đoàn viên chung tay lan tỏa chuyển đổi số trong cộng đồng”.

Thực hiện theo Công văn số 24-CV/ĐTN, ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Thị đoàn Điện Bàn về tổ chức đồng loạt ra quân tuyên truyền chuyển đổi số năm 2022;

Sáng ngày 05/11/2022, Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ tiến hành ra quân hưởng ứng “60 ngày cao điểm đoàn viên thanh niên chung tay lan tỏa chuyển đổi số trong cộng động”. Cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h00 sáng ngày 05 tháng 11 năm 2022.

2. Địa điểm: phòng truyền thống trường THPT Phạm Phú Thứ

3. Thành phần lực lượng tham gia

                   Chi đoàn GV: 02 (Đ/c Thanh, Đ/c Hải).

                   ĐVTN: 36 (thuộc 18 chi đoàn).

4. Nội dung:

          - Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về việc cài đặt và sử dụng các ứng
dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng Smart Quảng Nam, Sổ theo dõi sức khỏe điện tử; các ứng dụng chuyển đổi số của Chính phủ.

- Triển khai quán triệt chương trình đến Chi đoàn các lớp; hướng dẫn các bạn đoàn viên, học sinh các kiến thức cần thiết để tuyên truyền đến người thân, gia đình, bạn bè xung quanh các nội dung liên quang đến việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dung Smart Quảng Nam, Sổ theo dõi sức khỏe điện tử; các ứng dụng chuyển đổi số của Chính phủ.

5. Kết quả thực hiện:

- Đã tiến hành công việc đúng thời gian.

- Tất cả ĐVTN tham gia nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

- Hoạt động có sự tham gia của 38 ĐVTN đến từ 18 chi đoàn.

- Qua hoạt động này giúp ĐVTN biết được cài đặt và sử dụng các ứng
dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng Smart Quảng Nam, Sổ theo dõi sức khỏe điện tử; các ứng dụng chuyển đổi số của Chính phủ.

- Thông qua hoạt động đẩy mạnh vai trò của bí thư, phó bí thư các chi đoàn lớp. Mỗi bí thư, phó bí thư chi đoàn là một tuyên truyền viên hướng dẫn các bạn đoàn viên, học sinh các kiến thức cần thiết để tuyên truyền đến người thân, gia đình, bạn bè xung quanh các nội dung liên quang đến việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dung Smart Quảng Nam, Sổ theo dõi sức khỏe điện tử; các ứng dụng chuyển đổi số của Chính phủ.

Dưới đây là một số hình ảnh.

Chuyen doi so Chuyen doi so 01 Chuyen doi so 02 Chuyen doi so 03 Chuyen doi so 04 Chuyen doi so 05 Chuyen doi so 06


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Liên kết web

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

 Phạm Diệu

15/07/1968

Ngữ Văn

Hiệu trưởng

0905283405

 2

 Trần Hữu Thịnh  21/6/1985 Thể Dục-GDQP  Phó Hiệu trưởng  0932512832

 

 

 

 

 DANH SÁCH CB GV CNV TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ NĂM HỌC 2020 - 2021

Danh_Bạ_Điện_Thoại__THÁNG_5-2021-2022.xls

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS